21 Gru

Obowiązki ubezpieczyciela w procesie ustalania, przyznawania i wypłaty zadośćuczynienia z OC posiadacza pojazdu mechanicznego

 Rekomendacje
Wraz z Nowym Rokiem otrzymamy od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Rekomendacje). Ogłaszając jej tekst KNF oczekiwało, że wyznaczone standardy zostaną wdrożone przez towarzystwa ubezpieczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Czy tak się stało, przekonamy się niebawem.

Read More