27 Lip

Motocykl torowy, a ubezpieczenie OC. Kiedy ubezpieczyć torówkę?

 

Po wpisie pt. Czy OC działa na torze wyścigowym (żeby przeczytać kliknij link)  pytaliście m.in. kiedy motocykl torowy powinien zostać objęty ubezpieczeniem OC ppm (posiadacza pojazdu mechanicznego)? Na tzw. torówkę nie jest wymagane OC ppm, ale czy są od tej zasady wyjątki? Kiedy torówkę należy ubezpieczyć?

Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie jedna i krótka.

Pojazd trzeba ubezpieczyć w ramach OC ppm, jeżeli został wprowadzony do ruchu.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pojazd powinien zostać ubezpieczony w ramach OC ppm przed jego rejestracją, bądź w dniu rejestracji, jednak nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Jak należy rozumieć moment wprowadzenia do ruchu? Jako wprowadzenie pojazdu na drogę, której definicja znajduje się w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, rozumianą jako wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza,  chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

W praktyce oznacza to nawet uliczkę dojazdową do toru. Jeżeli tylko koło pojazdu dotknie drogi, jego posiadacz powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC ppm.

Jeżeli taki pojazd zostanie wprowadzony do ruchu, a następnie gdziekolwiek (także na torze, w garażu, czy na prywatnej posesji) w związku z jego ruchem zostanie wyrządzona szkoda, będzie istniała odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC ppm (jeżeli po stronie jego posiadacza albo kierowcy będzie istniała odpowiedzialność cywilna za zdarzenie). Jeżeli w chwili zdarzenia pojazd nie będzie objęty ubezpieczeniem OC ppm, świadczenie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (za szkody na osobie), po czym wystąpi z roszczeniem regresowym o zwrot wypłaconych świadczeń do posiadacza motocykla i kierującego tym pojazdem.

Jeżeli motocykl nie jest wprowadzony do ruchu, warto zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z użytkowaniem pojazdu poza drogą w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Co ważne, raz wprowadzonego pojazdu do ruchu nie można z niego „wyprowadzić”. Nie można więc przestać opłacać składki ubezpieczenia z tego powodu, że pojazd nie wjeżdża na drogę.

Wiedza jest bronią w rękach. Bezpieczniej jest ją mieć.

Pozdrawiam,

Celina Perskiewicz
radca prawny

Art. 23 ust. 2, art. 29, art. 2 pkt 14a) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 2 Prawa o ruchu drogowym