03 Lut

Platforma UFG do wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej

4 lutego startuje platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej – jej celem jest oczywiście wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom ubezpieczeniowym, a korzystać z niej będą mogli wszyscy ubezpieczyciele sprzedający w Polsce polisy komunikacyjne. Potrzeba ta wynikła z szacunków, zgodnie z którymi co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania może być próbą wyłudzenia lub wyłudzeniem odszkodowania. Kwota może być pokaźna – 10 procent kwoty wypłat z ubezpieczeń komunikacyjnych, która w 2017 roku wyniosła 13,1 mld złotych.

Fundusz, przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych, będzie wychwytywać podejrzane roszczenia i wypłaty oraz sieci powiązań przestępczych dotykające jednocześnie wielu  ubezpieczycieli.

UFG prowadzi ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych oraz wypłaconych odszkodowań, dane te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analizy i przekazania danych ubezpieczycielom. Aktualnie w bazie Funduszu znajduje się  450 mln rekordów o umowach OC i auto casco, zdarzeniach komunikacyjnych i wypłaconych odszkodowaniach, w tym informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 24 mln pojazdów w Polsce.

Do zadań UFG nie należy prowadzenie postępowań w stosunku do podejrzanych o popełnienie przestępstwa ubezpieczeniowego, będzie natomiast wskazywać schematy działania, podejrzane zdarzenia i powiązania pomiędzy tymi zdarzeniami. Celem UFG jest ułatwienie prowadzenia postępowań ubezpieczycielom i organom ścigania.

W 2017 roku w Polsce wykrytych zostało ponad 10 tysięcy przypadków przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych, z czego blisko 8,7 tysiąca na łącznie 137,8 mln złotych wypłaconych odszkodowań, dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tymczasem potencjalna kwota nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych może wynosić nawet ponad 1 mld złotych.

*informacja pochodzi ze strony www.ufg.pl

Odszkodowania, odszkodowania, Lawrider, Lawrider, lawrider, lawrider, lawrider, lawerider, radca prawny warszawa, radca prawny warszawa

25 Mar

Jazda na motocyklu za wszelką cenę? Konsekwencje jazdy bez uprawnień.

Fot. Tomasz Parzychowski

Sezon zdecydowanie warto rozpocząć od uzyskania uprawnień. Natomiast zdecydowanie NIE WARTO jeździć bez nich. Jazda bez uprawnień to nie tylko kilkaset złotych mandatu, to przede wszystkim pełna odpowiedzialność majątkowa za pozostałych uczestników ruchu, którym wyrządzisz szkodę lub krzywdę.
Zdecydowana większość z Was zastanawia się jedynie nad wysokością mandatu. Tymczasem mandat to zdecydowanie najmniej bolesna konsekwencja. Czy zastanawialiście się nad tym, czy OC działa w razie kolizji czy wypadku? Kto pokrywa szkody? Czy popełniasz wykroczenie, czy już przestępstwo?
Każda osoba, z którą rozmawiałam na ten temat uważa, że ją to nie spotka. Zrozumcie jednak, że każda osoba, którą to spotkało myślała dokładnie tak samo. Zapraszam do lektury i refleksji. Read More