03 Lut

Platforma UFG do wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej

4 lutego startuje platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej – jej celem jest oczywiście wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom ubezpieczeniowym, a korzystać z niej będą mogli wszyscy ubezpieczyciele sprzedający w Polsce polisy komunikacyjne. Potrzeba ta wynikła z szacunków, zgodnie z którymi co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania może być próbą wyłudzenia lub wyłudzeniem odszkodowania. Kwota może być pokaźna – 10 procent kwoty wypłat z ubezpieczeń komunikacyjnych, która w 2017 roku wyniosła 13,1 mld złotych.

Fundusz, przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych, będzie wychwytywać podejrzane roszczenia i wypłaty oraz sieci powiązań przestępczych dotykające jednocześnie wielu  ubezpieczycieli.

UFG prowadzi ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych oraz wypłaconych odszkodowań, dane te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analizy i przekazania danych ubezpieczycielom. Aktualnie w bazie Funduszu znajduje się  450 mln rekordów o umowach OC i auto casco, zdarzeniach komunikacyjnych i wypłaconych odszkodowaniach, w tym informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 24 mln pojazdów w Polsce.

Do zadań UFG nie należy prowadzenie postępowań w stosunku do podejrzanych o popełnienie przestępstwa ubezpieczeniowego, będzie natomiast wskazywać schematy działania, podejrzane zdarzenia i powiązania pomiędzy tymi zdarzeniami. Celem UFG jest ułatwienie prowadzenia postępowań ubezpieczycielom i organom ścigania.

W 2017 roku w Polsce wykrytych zostało ponad 10 tysięcy przypadków przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych, z czego blisko 8,7 tysiąca na łącznie 137,8 mln złotych wypłaconych odszkodowań, dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tymczasem potencjalna kwota nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych może wynosić nawet ponad 1 mld złotych.

*informacja pochodzi ze strony www.ufg.pl

Odszkodowania, odszkodowania, Lawrider, Lawrider, lawrider, lawrider, lawrider, lawerider, radca prawny warszawa, radca prawny warszawa