05 Lut

Mediacja. Czyli o skutecznej metodzie wychodzenia ze spirali niezgody

O tym, że sprawa sądowa jest czasochłonna, kosztowna i stresująca, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie jest to odczuwalne w dużych miastach, gdzie na pierwszy termin posiedzenia sądowego od momentu złożenia pozwu w sprawie cywilnej lub gospodarczej czekamy około pół roku i dłużej. Na kolejny termin rozprawy czekamy około 3 – 4 miesięcy. Posiedzeń może być kilka, z różnych powodów – świadkowie się nie stawili, strona się rozchorowała, biegły się nie popisał etc. I takim sposobem sprawa w sądzie trwa 2 – 3 lata. I dłużej. Kosztuje m.in. opłata od pozwu, pełnomocnicy, biegli. Do tego dochodzi stres związany ze stawiennictwem w sądzie, konfrontacją, przesłuchaniem. Read More

09 Sty

Co może zrobić konsument żeby uniknąć sprawy sądowej

Spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie można rozwiązać pozasądownie dzięki nowym możliwościom, które da nam ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wejdzie w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.  Jest ona skupiona na sprawach wynikających z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP. Postępowanie co do zasady rozpocznie wniosek konsumenta, ale każdy podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów będzie mógł przewidzieć w swoim Regulaminie możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy. Read More