30 Paź

Testament. Nie jesteś na niego za młody.

Czy wiesz, kto będzie po tobie dziedziczył? Chcesz, żeby twój majątek przypadł tym właśnie osobom? Uważasz, ze jesteś na to za młody? Że jeszcze całe życie przed tobą? Sytuacje są różne, szczególnie, gdy uprawia się aktywności wysokiego ryzyka – a takim z pewnością jest jazda na motocyklu. Oczywiście, twoja sytuacja może się zmieniać z biegiem czasu – stan cywilny, zmiany składu rodziny, relacje z bliskimi. Nie ma problemu, testament raz spisany nie jest ostateczny – można go zmieniać, lub całkowicie odwołać. O dziedziczeniu ustawowym już pisałam http://www.lawrider.pl/2017/10/06/co-sie-dzieje-z-majatkiem-po-smierci/ Wówczas opisałam kolejność, w której poszczególne osoby dochodzą do spadku. Z oczywistych powodów, dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym – inaczej jego spisanie nie miałoby sensu.  Będąc osobą pełnoletnią, możesz sporządzić testament i wskazać jako spadkobiercę dowolną osobę – fizyczną, jak i prawną, a kolejność dziedziczenia z ustawy nie będzie miała zastosowania.

Testament własnoręczny

Bardzo istotne jest, że testament musi być ważny, żeby był skuteczny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, testament własnoręczny musi być w całości napisany odręcznie, opatrzony datą i podpisany! Nie może być napisany na komputerze.

Testament notarialny

Ten testament z pewnością zostanie napisany na komputerze, a następnie podpisany przez Ciebie odręcznie. I będzie ważny w takiej formie.

To są dwa podstawowe typy testamentów, pozostałe mają zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, wspomnę więc tylko o jednym z nich, który w ekstremalnej sytuacji może się przydać motocykliście.

Testament ustny 

Testament ustny może być sporządzony w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeśli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona poprzez jego spisanie przez jednego ze świadków albo osobę trzecią przed upływem roku od daty, kiedy oświadczenie zostało złożone. Spisać je może na komputerze, podając miejsce i datę oświadczenia jak też miejsce i datę sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Prawo spadkowe daje różne możliwości, jak chociażby prawo do umieszczenia w testamencie zapisu windykacyjnego (wówczas testament musi zostać sporządzony u notariusza), albo też – jeśli są ku temu podstawy – wydziedziczenia konkretnych osób. Jeśli cały swój majątek przeznaczysz np. jednemu ze swoich dzieci, to pozostałe mogą mieć roszczenie o zachowek.
Zapis windykacyjny

W testamencie możesz konkretne rzeczy przeznaczyć dla konkretnych osób. Najprościej mówiąc: mieszkanie dla syna, samochód dla córki, biżuteria dla koleżanki, a narzędzia dla sąsiada. Nie musi więc być to osoba spokrewniona.

Sytuacja życiowa może się wielokrotnie zmieniać. Jeżeli uznasz, że ten wcześniejszy testament już nie odpowiada twojej obecnej woli, możesz go zmienić albo odwołać.

Jeżeli nie ma ważnego testamentu, wówczas dziedziczenie następuje według zasad ustawowych.

Zachowek

Zachowek jest określonym kwotowo ułamkiem wartości udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku gdyby dziedziczył ustawowo. Osoba, której przysługuje prawo do zachowku może domagać się wyłącznie zapłaty na jej rzecz określonej kwoty pieniężnej stanowiącej ułamek wartości udziału spadkowego jaki by jej przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym.

Związki nieformalne, małżeństwa bezdzietne

Zapewne wiesz, że osoby pozostające w związku partnerskim nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy?

Przykład. Jesteś z drugą osobą od lat, kupiliście wspólnie mieszkanie, jedno z was umiera i… drugie nie jest spadkobiercą ustawowym, a do dziedziczenia dochodzą rodzice, czy też rodzeństwo. Nie wygląda to ciekawie, szczególnie, gdy ta żyjąca osoba na majątek spadkowy łożyła z własnych środków.

Drugi. Małżonek jest spadkobiercą ustawowym, ale gdy nie macie dzieci obok małżonka dziedziczą rodzice.

Trzeci. Żyjesz w udanym małżeństwie, ale masz dzieci z innego związku.

Małoletnie dzieci będą reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, którym najpewniej będzie drugi rodzic, z którym relacje mogą pozostawiać wiele do życzenia. W sytuacji, gdy dojdzie do dziedziczenia np. nieruchomości, którą żyjący małżonek będzie zmuszony sprzedać – ale współwłaścicielem jest dziecko…może być to naprawdę trudna sprawa.

To są tylko przykłady, okoliczności może być wiele. Warto więc sporządzić testament, który uchroni żyjących bliskich przed powstaniem problemu.

Życzę Wam podjęcia słusznych decyzji, póki jest na to czas.

Celina Perskiewicz
radca prawny

 

dziedziczenie dziedziczenie dziedziczenie dziedziczenie dziedziczenie testament testament  testament testament testament testament testament testament