25 Mar

Jazda na motocyklu za wszelką cenę? Konsekwencje jazdy bez uprawnień.

Fot. Tomasz Parzychowski

Sezon zdecydowanie warto rozpocząć od uzyskania uprawnień. Natomiast zdecydowanie NIE WARTO jeździć bez nich. Jazda bez uprawnień to nie tylko kilkaset złotych mandatu, to przede wszystkim pełna odpowiedzialność majątkowa za pozostałych uczestników ruchu, którym wyrządzisz szkodę lub krzywdę.
Zdecydowana większość z Was zastanawia się jedynie nad wysokością mandatu. Tymczasem mandat to zdecydowanie najmniej bolesna konsekwencja. Czy zastanawialiście się nad tym, czy OC działa w razie kolizji czy wypadku? Kto pokrywa szkody? Czy popełniasz wykroczenie, czy już przestępstwo?
Każda osoba, z którą rozmawiałam na ten temat uważa, że ją to nie spotka. Zrozumcie jednak, że każda osoba, którą to spotkało myślała dokładnie tak samo. Zapraszam do lektury i refleksji.

Kiedy nie masz uprawnień?

Nie masz uprawnień jeśli nigdy ich nie uzyskałeś, albo je utraciłeś.
Utracić prawo jazdy możesz np. na skutek orzeczenia sądu, albo w przypadku, gdy na skutek przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym zostanie ci ono zawieszone na 3 miesiące, ponownie zostaniesz zatrzymany na prowadzeniu pojazdu w tym okresie, zostanie on wydłużony na kolejne 6 miesięcy, a gdy w tym czasie jeszcze raz zostaniesz zatrzymany – grozi ci już cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów i konieczność powtórnego zdawania egzaminu.

Czy wiesz, że…
za jazdę bez uprawnień grozi nie tylko mandat, czy grzywna, ale ostatecznie nawet kara ograniczenia albo pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, poniesienie wszystkich kosztów powstałej szkody na rzeczach i osobach…mało?

Kiedy jazda bez uprawnień jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Wykroczenie
Jeżeli nie masz za sobą przeszłości związanej z utratą uprawnień, czyli nie został wydany zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, popełniasz wykroczenie.
Kierującemu za popełnienie wykroczenia grozi:
• mandat karny w wysokości 300 zł jeżeli posiadasz prawo jazdy na inną kategorię (np. mając kat. B jedziesz motocyklem), a 500 zł, gdy nie masz w ogóle prawa jazdy na jakąkolwiek kategorię;
zakaz dalszej jazdy;
• jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, wymierza on karę grzywny od 20 do 5 000 zł i może orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo
Jeżeli straciłeś uprawnienia na mocy decyzji, a mimo to jeździsz pojazdem, do prowadzenia którego nie masz uprawnień, popełniasz przestępstwo, za które grozi kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat, kara grzywny (wymierza się w stawkach dziennych, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych). Natomiast prowadzenie pojazdu mimo orzeczonego zakazu jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Co z odszkodowaniem dla poszkodowanego?

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a następnie zwróci się do sprawcy szkody o jego zwrot (tzw. regres).

Jazda bez uprawnień może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Jeżeli wyrządzisz ze swojej winy osobie trzeciej szkodę, wówczas będziesz musiał zwrócić ubezpieczycielowi kwotę odszkodowania, którą ten wypłacił poszkodowanemu. Pół biedy jeżeli uszkodzisz samochód niewielkiej wartości, znacznie gorzej jak będzie to np. drogi samochód, a najgorzej jeśli potrącisz pieszego i to na pasach. Kwoty odszkodowań potrafią wynosić setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie AC i NNW, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Pokrywasz więc szkody tego, komu je wyrządziłeś, jak i swoje własne. Nie, przed ubezpieczycielem nie ukryjesz braku uprawnień.

Warto pamiętać, że te same zasady obowiązują kierowców samochodów, dlatego spraw tego rodzaju jest naprawdę dużo. Nie ma też co liczyć na to, że ubezpieczyciel nie upomni się o zwrot wypłaconej kwoty. Upomni się na pewno i to skutecznie.

Celina Perskiewicz
radca prawny

Podstawa prawna: art. 129 ust. 8 pkt d) ustawa prawo o ruchu drogowym, art. 94, art. 24, art. 29 kodeksu wykroczeń; art. 42§1a ust. 2), art. 180a, art. 244 kodeksu karnego
LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider LawRider lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl
lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl lawrider.pl