05 Lut

Mediacja. Czyli o skutecznej metodzie wychodzenia ze spirali niezgody

O tym, że sprawa sądowa jest czasochłonna, kosztowna i stresująca, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie jest to odczuwalne w dużych miastach, gdzie na pierwszy termin posiedzenia sądowego od momentu złożenia pozwu w sprawie cywilnej lub gospodarczej czekamy około pół roku i dłużej. Na kolejny termin rozprawy czekamy około 3 – 4 miesięcy. Posiedzeń może być kilka, z różnych powodów – świadkowie się nie stawili, strona się rozchorowała, biegły się nie popisał etc. I takim sposobem sprawa w sądzie trwa 2 – 3 lata. I dłużej. Kosztuje m.in. opłata od pozwu, pełnomocnicy, biegli. Do tego dochodzi stres związany ze stawiennictwem w sądzie, konfrontacją, przesłuchaniem.

Dlaczego Mediacja?

Osobiście jestem zwolenniczką upraszczania sobie i moim Klientom życia. Chcąc świadczyć usługi prawne kompleksowo, dążąc do jak najszybszego i jak najmniej uciążliwego procesu dochodzenia roszczeń, postanowiłam zostać mediatorem przy Polskim Centrum Mediacji.

Z wyroku sądu co najmniej jedna strona nie jest zadowolona. Mediacja daje możliwość wypracowania rozwiązania zadowalającego wszystkich jej uczestników.

Szczerze wierzę w alternatywne metody rozwiązywania sporów z kilku powodów. Przede wszystkim to, o czym pisałam powyżej – oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów. Dodatkowo, z wyroku sądu przynajmniej jedna ze stron jest niezadowolona, natomiast dobrowolne porozumienie pozwala na osiągnięcie obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania.
Rola mediatora i cechy mediacji

Rola mediatora i cechy Mediacji

Mediator pomaga uczestnikom Mediacji w spojrzeniu na problem z innej strony oraz w skoncentrowaniu się na  jego rozwiązaniu.

Na Mediację uczestnicy mogą zgłosić się sami, bądź mogą zostać skierowani przez sąd. Jest całkowicie dobrowolna i ma sens, gdy po obu stronach jest chęć porozumienia. Można z niej w każdej chwili zrezygnować. Prowadzona z udziałem mediatora, którego rolą jest pomoc uczestnikom Mediacji w zrozumieniu nawzajem swoich punktów widzenia oraz w skoncentrowaniu się na problemie i jego rozwiązaniu. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną, co oznacza, że nie reprezentuje żadnego z uczestników, nie osądza. Wszystko to, czego dowiedział się podczas mediacji jest poufne. Co więcej, informacje uzyskane przez uczestników podczas mediacji nie mogą zostać wykorzystane w sądzie.

Mediacja charakteryzuje się dobrowolnością i poufnością. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną, czyli nie osądza i nie reprezentuje żadnego z uczestników.

Cel Mediacji

Cel Mediacji

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego musimy być świadomi niepewności wygranej czy przegranej, a na domiar tego z wyroku mogą być niezadowolone obie strony. Natomiast celem Mediacji jest wypracowanie przez uczestników satysfakcjonującego, albo przynajmniej akceptowalnego rozwiązania dzięki możliwości spojrzenia na sprawę z innej perspektywy, dostrzeżeniu nowych możliwości.  Mediacja umożliwia pozostawienie lub zbudowanie dobrych relacji na przyszłość, co może być szczególnie istotne w przypadku spraw gospodarczych, pracowniczych, czy rodzinnych, gdzie te relacje mogą być utrzymywane w dłuższej perspektywie czasowej. Mediator pomaga wyjść poza dotychczasowe ramy postrzegania i pobudzić budowę kreatywnego rozwiązania.

Ile to kosztuje?

Koszt Mediacji, na którą kieruje sąd jest określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora za całość postępowania mediacyjnego wynosi co do zasady 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł.

Dodatkowo koszt mediacji może zostać powiększony o wydatki związane z przejazdami mediatora, wynajmem pomieszczeń mediacyjnych (nie więcej niż 70 zł za jedno posiedzenie) oraz przesyłaną korespondencją (nie więcej niż 30 zł). W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

Przy sprawach niemajątkowych, tzn. takich, w których roszczenie nie jest określone kwotowo, wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 450 zł niezależnie od ilości posiedzeń mediacyjnych.

Także wówczas koszt mediacji może zostać powiększony o wydatki związane z przejazdami mediatora, wynajmem pomieszczeń mediacyjnych oraz przesyłaną korespondencją.

Oczywiście, Mediacja nie rozwiąże wszystkich konfliktów, ale wierzcie mi, potrafi złagodzić obyczaje nawet pomiędzy bardzo skłóconymi stronami. Można powiedzieć, że Mediacja czyni cuda, jak mawia Bernard Książak, Prezes warszawskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Warto rozmawiać, może się bowiem okazać, że droga sądowa nie jest jedynym, koniecznym wyjściem z sytuacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o mediacji, zapraszam Was na stronę PCM www.mediator.org.pl.

Pozdrawiam,
Celina Perskiewicz

Mediacja czyni cuda Mediacja czyni cuda Mediacja czyni cuda Mediacja Mediacja Mediacja Mediacja Mediacja Mediacja Mediacja Polskie Centrum Mediacji Polskie Centrum Mediacji Polskie Centrum Mediacji Mediator Celina Perskiewicz Mediator Celina Perskiewicz Mediator Celina Perskiewicz Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Polskie Centrum Mediacji Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa Mediator Warszawa

4 komentarze w “Mediacja. Czyli o skutecznej metodzie wychodzenia ze spirali niezgody

  1. Moim zdaniem mediacja powinna być bardziej nagłaśniana i rozpowszechniana wtedy na pewno więcej osób by się na nią decydowało 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.