09 Sty

Co może zrobić konsument żeby uniknąć sprawy sądowej

Spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie można rozwiązać pozasądownie dzięki nowym możliwościom, które da nam ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wejdzie w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.  Jest ona skupiona na sprawach wynikających z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP. Postępowanie co do zasady rozpocznie wniosek konsumenta, ale każdy podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów będzie mógł przewidzieć w swoim Regulaminie możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy. Read More