17 Lis

Co z odszkodowaniem, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Jpeg

W przypadku zdarzenia, którego sprawca jest znany, raczej nie ma problemu z ustaleniem tego, kto powinien ponieść koszty odszkodowania. Jeżeli sprawca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności – wzywamy policję, jeśli nie stwarza trudności – spisujemy oświadczenie (gdy nikt nie doznał uszkodzeń ciała). Co jednak, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a my nie znamy numerów rejestracyjnych pojazdu, którym się poruszał?

Szkoda dotyczy tylko pojazdu
zadośćuczynienie za szkodę

Nie jest tak źle jeżeli masz AC i z niego możesz naprawić szkodę. Niestety tracąc zniżki za bezszkodową jazdę, chyba że sprawca zostanie złapany i ubezpieczyciel wystąpi do niego z regresem.

Jeżeli sprawca nie zostanie złapany i nie masz AC, to niestety nie mam dobrych wieści – za naprawę samochodu musisz zapłacić z własnych pieniędzy.
sprawca kolizji uciekł

Jeżeli sprawca nie został ustalony i nie masz AC, to za naprawę samochodu zapłacisz z własnych pieniędzy

sprawca wypadku uciekł
Zawsze jednak warto zgłosić sprawę policji. Bywa, że dzięki nagraniom w miejscu zdarzenia, albo zeznaniom świadków sprawca zostaje złapany, co zdecydowanie ułatwia sprawę i szkodę możemy likwidować z jego ubezpieczenia OC.

To tyle, jeżeli uszkodzony został jedynie pojazd.

Szkoda dotyczy osoby
zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku

Jeżeli doznałeś szkody na osobie (np. złamania, rany, śmierć osoby bliskiej), masz prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Przez odszkodowanie na osobie rozumiemy zadośćuczynienie, koszty leczenia, renty.

UFG jest instytucją, która wypłaca odszkodowanie w kilku przypadkach, ale nas w tym momencie interesuje ten, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany. UFG wypłaci odszkodowanie, ale tylko wtedy, gdy poniesiesz szkodę osobową, czyli związaną z utratą zdrowia bądź życia. Na naprawę pojazdu będziesz musiał wyłożyć z własnej kieszeni.

Wyjątek: UFG wypłaca również odszkodowanie za szkodę w pojeździe, ale tylko w przypadku, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny.
sprawca wypadku uciekł

Gdy doznałeś szkody na osobie masz prawo do odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

naprawa z OC sprawcy
Co powinieneś zrobić, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji? Przede wszystkim:

Zgłoś sprawę na policję

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem sprawy na policję, bo tylko wtedy możesz skutecznie ubiegać się o wypłatę odszkodowania z UFG i jest chociaż cień nadziei na złapanie sprawcy.

zadośćuczynienie za szkodę
Zbierz dowody

Zbierz i zabezpiecz dowody potwierdzające fakt, że doszło do zdarzenia, a sprawca nie jest znany. Takim dowodem mogą być świadkowie, czy nagrania z miejsca zdarzenia.

zadośćuczynienie za szkodę
Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń (każde towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie), który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta szkody do UFG.

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

Jeśli policji uda się jednak ustalić sprawcę za likwidację szkody będzie odpowiadać  ubezpieczyciel, w którym sprawca posiada składkę OC. Dodatkowo sprawca zostanie ukarany za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kolizji czy wypadku, a także za ucieczkę z miejsca zdarzenia.

zadośćuczynienie z OC sprawcy

Z powyższego wiesz już, jak postępować i jakie konsekwencje niesie za sobą ucieczka sprawcy zdarzenia z miejsca wypadku. Bez wątpienia warto mieć AC, z czego jednak kierowcy często rezygnują z uwagi na jego wysoki koszt, który w ostatnim czasie stał się jeszcze bardziej dotkliwy na skutek wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę wysokość potencjalnych strat i kosztów naprawy w stosunku do ceny ubezpieczenia AC, może jednak warto na poważnie rozważyć jego zakup.

sprawca uciekł z miejsca zdarzenia sprawca uciekł z miejsca zdarzenia sprawca uciekł z miejsca zdarzenia sprawca uciekł z miejsca zdarzenia sprawca uciekł z miejsca zdarzenia sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia sprawca wypadku uciekł sprawca wypadku uciekł sprawca wypadku uciekł sprawca wypadku uciekł odszkodowanie z OC sprawcy odszkodowanie z OC sprawcy odszkodowanie z OC sprawcy odszkodowanie z OC sprawcy odszkodowanie z OC sprawcy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie z OC sprawcy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie z OC sprawcy naprawa samochodu po wypadku naprawa samochodu po wypadku naprawa samochodu po wypadku naprawa samochodu po wypadku naprawa samochodu po wypadku naprawa samochodu po wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie z OC z OC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.