14 Paź

Czy Policja może zatrzymać prawo jazdy po kolizji drogowej?

kolizja-na-herbsta-motocykl-wyladowal-na-s_25308_3

fot. haloursynów.pl

Niedawno zostałam zapytana, czy Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy po niewielkiej kolizji drogowej. Dla pytającego wydało się to niewiarygodne i wątpił w legalność takiego postępowania funkcjonariusza Policji. W dzisiejszym wpisie przedstawię Wam analizę przepisów, dzięki której uzyskamy odpowiedź na to pytanie.
a

W pierwszej kolejności sprawdźmy, czym jest kolizja drogowa.

To zdarzenie drogowe łagodniejsze w skutkach od wypadku drogowego. Jednak nie ma definicji wynikającej bezpośrednio z kodeksów. Przyjmuje się jednak, że jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (np. uszkodzenie pojazdu, znaku drogowego, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni.

Kolizją jest nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkujące stratami materialnymi lub naruszeniem czynności narządu czy rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni
aa

Kolizja drogowa a zakaz prowadzenia pojazdów

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, a brzmi on: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
Natomiast, zgodnie z § 3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Oznacza to, że może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu względem kierowcy, który nie zachował należytej ostrożności i spowodował zagrożenie bezpieczeństwa na drodze (np. doprowadził do kolizji).

Kierowca, który  nie zachował należytej ostrożności i spowodował zagrożenie bezpieczeństwa na drodze może stracić prawo jazdy
a

Czym jest należyta ostrożność?

Pojęcie należytej ostrożności zostało opisane przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu 129/2/B/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Sygn. akt Ts 293/12:

Przez należytą ostrożność rozumie się zwykle takie zachowanie uczestników ruchu lub innych osób, które wyłącza, a w każdym razie minimalizuje, możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Należyta ostrożność to zarówno ostrożność, jak i szczególna ostrożność w sytuacji, w której przepisy wymagają zachowania takiej szczególnej ostrożności. Pojęcie szczególnej ostrożności i oznacza ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.
a

Zatrzymanie prawa jazdy

Idąc dalej, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
a

Oznacza to, że Policjant może zatrzymać prawo jazdy jeśli uzna, że kierowcy za dany czyn grozi orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów – a grozi jemu ono właśnie za spowodowanie kolizji drogowej.

a
Na marginesie warto wspomnieć, że z pokwitowaniem, o którym mowa wyżej, możemy kierować przez 7 dni.

Powyższa analiza pokazuje nam, że Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy, ale tylko w razie uzasadnionego podejrzenia, że wobec kierującego może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast często Policja nadgorliwie podchodzi do sprawy i zatrzymuje prawo jazdy za zwykłe otarcie, czy delikatne najechanie na poprzedzający pojazd, za które raczej taki zakaz nie zostanie orzeczony z uwagi na niską wagę szkodliwości czynu. O tym, jak bronić się w takiej sytuacji, opiszę w odrębnym wpisie.

 

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć
o swoje prawa!

odpowiedzialność komisu za wady odpowiedzialnośćzatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej zatrzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej zatrzymaniee prawa jazdy po kolizji zatrzymanie prawa jazdy po kolizji zatrzymanie prawa jazdy po kolizjirzymanie prawa jazdy po kolizji drogowej zatrzymaniee prawa jazdy po kolizji zatrzymanie prawa jazdy po kolizji zatrzymanie prawa jazdy po kolizjizachowanie należytej ostrożności zachowanie należytej ostrożnościzatrzymanie prawa jazdy zatrzymanie prawa jazdy zatrzymanie prawa jazdy zatrzymanie prawa jazdy zatrzymanie prawa jazdy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.