01 Cze

Zanim przyznasz, że wypłacone odszkodowanie rekompensuje szkodę

20160525_130143

Powypadkowy pojazd nigdy nie będzie tym samym, czym bezwypadkowy, nawet jeśli będzie naprawiony przy użyciu oryginalnych części przez najlepszych specjalistów – szczególnie, gdy będziesz chciał go sprzedać. Istotą odszkodowania jest zrekompensowanie poszkodowanemu szkody, którą poniósł, w całości, dlatego ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Zanim więc uznasz, że otrzymane odszkodowanie zrekompensowało powstałą szkodę sprawdź, czy wartość pojazdu jest taka sama jak przed jego naprawą.  Zgodnie z uchwałą podjętą przez Sąd Najwyższy „odszkodowanie  za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Poszkodowany może domagać się różnicy wartości pojazdu sprzed wypadku i po jego naprawie

Samochód naprawiony po wypadku najczęściej straci na wartości rynkowej i sprzedając go, raczej nie otrzymamy takiej ceny, jak gdyby był bezwypadkowy. Ubezpieczyciel nie może się przy tym zasłaniać stwierdzeniem, że poszkodowany może nadal korzystać z pojazdu jak przed wypadkiem, ponieważ jako właściciel ma prawo samochód nie tylko posiadać, użytkować, ale też go sprzedać. Wówczas może zostać poszkodowany uzyskując za pojazd niższą cenę, niż ta, którą by uzyskał jeśli pojazd nie byłby naprawiany po wypadku.

Prawo do takiego roszczenia przysługuje wyłącznie, gdy naprawa była technicznie uzasadniona, czyli nie było szkody całkowitej.

Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Podstawą ustalenia wartości powinna być średnia cen rynkowych

Ceny takich samych pojazdów mogą się różnić, dlatego podstawą ustalenia wartości rzeczy będącej przedmiotem powszechnego obrotu nie jest jednostkowa cena, która nie musi wynikać z obiektywnych okoliczności. Dlatego podstawą ustalenia wartości powinna być średnia cen pojazdów występujących na rynku.

W jaki sposób należy określić wartość roszczenia, czyli wysokość utraconej wartości handlowej pojazdu?
Nie ma jednorodnej linii postępowania odgórnie narzuconej. Najczęściej ubezpieczyciele, rzeczoznawcy i biegli sądowi korzystają z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. W Instrukcji m.in. określono, że rynkowy ubytek wartości szacuje się dla motocykli utrzymanych w dobrym stanie technicznym w okresie eksploatacji do trzech lat, a dla samochodów osobowych i terenowych w okresie eksploatacji do sześciu lat. Jednocześnie, w wyjątkowych przypadkach, jest możliwy ubytek wartości pojazdów po przekroczeniu tych okresów eksploatacji, jeśli charakteryzują się niewielkim przebiegiem i szczególną dbałością o ich stan techniczny.

Poszkodowany powinien wykazać wysokość utraconej wartości, może to zrobić  np. przez przedstawienie i porównanie ofert sprzedaży pojazdów bezwypadkowych i powypadkowych,  przedkładając opinię sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę, czy przedstawienie informacji uzyskanych z serwisów naprawczych o wartości rynkowej pojazdów.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57)
https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Utrata_wartosci_handlowej_pojazdu__20879
Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć
o swoje prawa!

odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku odszkodowanie po wypadku odszkodowanie po wypadku utrata wartości pojazdu utrata wartości pojazdu utrata wartości pojazdu utrata wartości pojazdu utrata wartości pojazdu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.