12 Kwi

Zakup używanego motocykla w 3 krokach

Harley Davidson Sportster 883

Wielkimi krokami zbliża się czas ruszenia szturmem na drogi. Niektórzy zmienią motocykle na inne, a niektórzy szykują się do zakupu tego pierwszego.

W dzisiejszym wpisie skupię się na zakupie używanego pojazdu – dotyczy tak samo motocykla, jak skutera i samochodu.
Przede wszystkim sprawdź ile się da, a jak na końcu masz wątpliwości, to lepiej szukaj swojego motoszczęścia u kogoś innego. Jak mówi stare przysłowie, nie ma moto, które nie leżało, pytanie tylko, jak bardzo. Oprócz mechanicznych niespodzianek możemy natknąć się także na inne pułapki, typu kręcony licznik, sprzedający nie jest właścicielem, nie zgadza się numer VIN itp.

Ale po kolei, zobacz jak prawidłowo przeprowadzić proces zakupu wymarzonej maszyny.

Krok 1

Sprawdź historię pojazdu, np. za pomocą strony Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dowiesz się, jaka jest historia pojazdu, przynajmniej ta na terenie Polski. W szczególności, czy zgadza się nr VIN, ilu miał uprzednio właścicieli, czy ma ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC, a od 2014 r. spisywany jest także stan licznika, co w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce utrudni jego cofnięcie.

Sprawdź możliwie najdokładniej historię pojazdu

Niestety, jeszcze nie mamy możliwości sprawdzenia historii pojazdu ściągniętego z innego kraju z UE, w okresie przed zarejestrowaniem go w Polsce, ale Ministerstwo powoli już nad tym pracuje. Kupując motocykl używany nie do końca wiesz, co kupujesz, ale chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko zakupu bubla.

Krok 2

Podpisz umowę, albo odbierz fakturę VAT

No i gratuluję, zakupy! Czas podpisać umowę – chyba, że kupujesz od firmy i dostajesz fakturę VAT, no to wystarczy zapłacić, odebrać sprzęt z dodatkami jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dowód zawarcia umowy OC, kluczyki – najlepiej dwa komplety, i jechać. O czym powinieneś pamiętać na tym etapie? Jaką umowę zawrzeć, co w niej napisać (o umowach pisałam tutaj). Kupno nie jest jedyną możliwością nabycia pojazdu, są jeszcze takie opcje jak otrzymanie w darowiźnie, czy spadkobranie, ale to na kupnie skupię się w tym wpisie.

Krok 3

Masz już swój motocykl. Pozostało dopełnić formalności. Pamiętaj o:

 • Urzędzie Skarbowym
 • Wydziale Komunikacji
 • Zakładzie Ubezpieczeń

Kolejność w zasadzie dowolna, byleby się tylko zmieścić w terminach.

Urząd skarbowy

Gdy kupujesz pojazd od firmy (dealer, komis) dostajesz fakturę VAT i nie masz już żadnych obowiązków w stosunku do urzędu skarbowego. Jeśli jednak kupujesz moto od Ridera, podpisujesz z nim umowę cywilno-prawną, to musisz w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy obliczyć i uiścić podatek w wysokości 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli pojazd jest wart mniej niż 1000 zł, podatku nie musimy opłacać. Nie od kwoty zakupu. Pamiętaj, że to na kupującym spoczywa obowiązek zapłaty podatku!

Jeśli jesteś kupującym oblicz i opłać 2% podatek naliczony od wartości kupionego pojazdu, zrób to w terminie 14 dni  i złóż deklarację PCC-3 w US właściwym dla twojego miejsca zamieszkania

Urzędy posługują się własnymi tabelami, więc jeśli masz wątpliwość, to zadzwoń do US i zapytaj jaka jest wg nich wartość twojego motocykla. Może być równie dobrze wyższa, ale i niższa od zapłaconej przez Ciebie ceny, więc czasami telefon do US może się opłacić. Jeżeli realna wartość motocykla odbiega od tej z tabel, warto sporządzić protokół z daty sprzedaży, z którego jasno będzie wynikał jego stan, a najlepiej będzie, jeśli zrobisz zdjęcia motocykla w momencie sprzedaży, żeby w razie konieczności rozwiać wszelkie wątpliwości.
Jeśli nie zapłacisz, to US ma prawo żądać od Ciebie zapłaty podatku wraz z odsetkami. Obecnie wynoszą równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz dwóch punktów procentowych, nie mniej jednak niż 8%.
Oprócz zapłaty podatku musisz jeszcze w tym samym terminie złożyć deklarację PCC-3 w US właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wydział komunikacji

Jako nowy właściciel, na przerejestrowanie pojazdu masz 30 dni.

Żeby to zrobić, musisz udać się do Wydziału Komunikacji z następującymi dokumentami:

 • dowodem własności pojazdu (np. umowa kupna, faktura VAT)
 • dowodem rejestracyjnym z ważnym przeglądem technicznym lub decyzją o czasowym wycofaniu z ruchu
 • kartą pojazdu (jeśli została wydana)
 • ważną polisą ubezpieczenia OC
 • dowodem osobistym, a w przypadku osób prawnych – wypisem z właściwego rejestru
 • pełnomocnictwem, jeśli nie załatwiamy sprawy osobiście
 • dowodem uiszczenia opłaty
 • wypełnionym wnioskiem, dostępnym na www wydziałów komunikacji lub w urzędach

Rejestrujemy pojazd w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) nowego właściciela. Jeśli jest to inny adres niż w dowodzie osobistym, to wystarczy, że przedłożymy umowę najmu lub zaświadczenie o czasowym meldunku, albo po prostu oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Podczas rejestracji zwracasz dotychczasowe tablice rejestracyjne, w zamian za nie otrzymujesz od razu nowe. Jeżeli kupiłeś pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, nie musisz wymieniać tablic i wnoszenia opłaty, wystarczy zmienić nalepkę kontrolną, w tym cel musisz przynieść tablice rejestracyjne.

Wraz z nowymi tablicami dostajesz czasowe pozwolenie, tzw. miękki dowód, który zwracasz przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego. Wydział komunikacji na rejestrację ma 30 dni.
Całkowity koszt rejestracji powinien wynieść około 180 zł w przypadku samochodów, 120 zł w przypadku motocykli. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Jeśli nie przerejestrujesz pojazdu w terminie 30 dni, to nie narażasz się na żadne sankcje, ale bądź świadom konsekwencji braku informacji w wydziale komunikacji o zmianie właściciela. Przykładowo, w razie jakiegokolwiek zdarzenia z udziałem tego pojazdu, Policja zwróci się w pierwszej kolejności do osoby, która widnieje w wydziale komunikacji jako właściciel tego pojazdu. Może się to wiązać z nieprzyjemnościami i koniecznością wykazywania zbycia pojazdu.

Zakład Ubezpieczeń

Jeśli sprzedałeś swój pojazd, po zawarciu umowy sprzedaży musisz w ciągu 14 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu z podaniem jego danych. Najłatwiej przedłożyć, albo wysłać mailem, kserokopię lub zdjęcie umowy, na której są podane dane nowego nabywcy. Leży to w interesie sprzedawcy, ponieważ jeśli nowy właściciel nie zgłosi ubezpieczycielowi kupna pojazdu, skutki wyrządzenia szkody po dniu sprzedaży obciążą właśnie sprzedawcę jako poprzedniego właściciela.

No i oczywiście będzie może zadziałać klauzula prolongacyjna w przypadku braku  wypowiedzenia umowy, a to oznacza, że może zostać zawarta kolejna umowa ubezpieczenia na pojazd, który został zbyty.

Sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego, jednak tylko jeśli dokona zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 14 dni.
Nabywca może, ale nie musi rezygnować z polisy poprzedniego właściciela. Jeśli ma wyższe zniżki niż poprzedni właściciel, może ją aneksować po dokonaniu kalkulacji składki, bądź wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć ją z innym zakładem ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń może też wysłać nam pismo z żądaniem dokonania zapłaty składki, jeśli poprzedni właściciel dostarczył dowód sprzedaży pojazdu, a zakład ubezpieczeń dokonał  jej kalkulacji. Jeśli będzie wydawała się za wysoka, skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń i ustal, czy prawidłowo naliczono wszystkie zniżki. Taka sytuacja zdarza się jednak bardzo rzadko, a ubezpieczyciele idą na rękę swoim nowym klientom.

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć
o swoje prawa!

prawnik odszkodowania warszawa prawnik odszkodowania warszawa prawnik odszkodowania warszawa prawnik odszkodowania warszawa prawnik odszkodowania motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik prawnik motoryzacyjny prawnik prawnik odszkodowania warszawa lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider lawrider,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.