31 Mar

Najem pojazdu zastępczego cz. 2 – czas najmu

GSXR

Z części 1 wiesz już, w jakich sytuacja masz prawo do motocykla zastępczego z OC sprawcy zdarzenia. Z tej części dowiesz się przez jaki czas możesz z niego korzystać, tj. za jaki okres towarzystwo pokryje koszty najmu.

Zasadą jest, że ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie pokrywa szkodę majątkową. W kontekście dzisiejszego wpisu taką szkodą są wydatki poniesione na najem pojazdu zastępczego  w okresie naprawy uszkodzonego, albo do czasu nabycia nowego pojazdu.

Szkodą majątkową są wydatki poniesione na najem pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego, albo do czasu nabycia nowego pojazdu

Oznacza to, że w przypadku naprawy poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów najmu za czas rzeczywisty i konieczny do naprawy pojazdu, jeśli był on uzasadniony. Rzeczywisty czas naprawy to czas, w którym uszkodzony pojazd w normalnym toku naprawczym mógł zostać naprawiony. Towarzystwo ubezpieczeń nie może skracać tego okresu zasłaniając się tzw. technologicznym czasem naprawy w przypadku, gdy pojazd faktycznie był naprawiany dłużej. Technologiczny czas naprawy jest pojęciem abstrakcyjnym, wyliczonym teoretycznie i nie uwzględniającym wielu  czynników, które mogą wpłynąć na faktyczny czas naprawy pojazdu, jak chociażby czas sprowadzenia nowych części.

Natomiast w przypadku szkody całkowitej, jest to okres niezbędny do nabycia innego, analogicznego pojazdu, najczęściej będzie to dzień wypłaty odszkodowania.

Ideą likwidacji szkody z ubezpieczenia jest minimalizacja negatywnych skutków szkody względem poszkodowanego. Chodzi o to, żeby skutki szkody były dla niego jak najmniej odczuwalne. Powinien mieć zagwarantowaną możliwość normalnego funkcjonowania, bez rezygnacji z życiowych planów, zobowiązań, czy też konieczności obniżenia swojej stopy życiowej, niezależnie od tego, do jakich celów służył mu pojazd uszkodzony – czy to prywatnych, czy zawodowych.

Już wiesz kiedy i za jaki czas możesz otrzymać zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody. Z części 3 tego cyklu dowiesz się, w jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje.

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć o swoje prawa!

najem pojazdu zastępczego najem pojazdu zastępczego najem pojazdu zastępczego najem pojazdu zastępczego najem pojazdu zastępczego prawnik motoryzacyjny warszawa prawnik motoryzacyjny warszawa prawnik motoryzacyjny warszawa prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.