21 Mar

Najem pojazdu zastępczego cz. 1 – możliwości

2014-08-09 09.59.25

Jeszcze pięć lat temu samo korzystanie z możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego z OC sprawcy zdarzenia budziło wielkie emocje i spory z ubezpieczycielami. Wątpliwości ostatecznie rozwiało wydanie w 2011 roku przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie sygn. akt III CZP 05/11. Dziś już wiadomo, że prawo do zwrotu kosztów za wynajęcie pojazdu zastępczego przysługuje poszkodowanemu w ramach likwidacji szkody.

Poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego w ramach likwidacji szkody

Z najistotniejszych tez, zawartych we wspomnianej uchwale, wynika prawo poszkodowanego do zwrotu kosztów od ubezpieczyciela z tytułu najmu motocykla zastępczego:

  1. za czas rzeczywistego czasu trwania naprawy uszkodzonego motocykla, albo przez czas niezbędny  do  nabycia nowego pojazdu (w przypadku szkody całkowitej).
  2. jeżeli nie posiada innego motocykla, który mógłby zastąpić motocykl uszkodzony.
  3. jeżeli motocykl wynajęty jest podobnej klasy co uszkodzony, koszt najmu odpowiada stawkom rynkowym na danym obszarze, a korzystanie z pojazdu jest związane z realizacją codziennych potrzeb życiowych.
  4. wynajętego w wybranej przez siebie firmie, bez konieczności korzystania z firmy wskazanej przez ubezpieczyciela, czy też najtańszej na rynku.
  5. także jeśli jest przedsiębiorcą i wykorzystuje motocykl do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  6. ponieważ wydatki poniesione na najem motocykla zastępczego stanowią element szkody, a zasadą jest ich refundacja, natomiast odmowa lub redukcja wysokości odszkodowania będzie miała miejsce tylko wyjątkowo.
  7.  natomiast ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub korzystanie z nich było niedogodne.
  8.  jeżeli poszkodowany nie posiada innego, nadającego się do wykorzystania motocykla, a z wynajętego motocykla ma zamiar korzystać.
  9. za okres czynnego postępowania poszkodowanego w rozpoczęciu naprawy motocykla jak też serwisu, któremu naprawa została zlecona. Czas zwłoki nie obciąża ubezpieczyciela.

 

Teraz już pewnie wiesz, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu kosztów najmu motocykla. W kolejnym wpisie z tego cyklu dowiesz się, za jaki okres przysługuje odszkodowanie.

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć o swoje prawa!

prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne prawo motoryzacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.