15 Mar

Jak napisać pełnomocnictwo?

Jesteś zapracowany, zabiegany, trzeba się zająć dziećmi i brakuje ci czasu na np. sprzedaż, czy rejestrację Twoich dwóch, czy czterech kółek? Ale znasz osobę, której całkowicie ufasz, która może cię wesprzeć i pozałatwiać pilne sprawy? Świetnie. Daj jej Pełnomocnictwo. Tylko pamiętaj, że skutki działania pełnomocnika obciążają ciebie, więc wybór właściwej osoby jest kluczowy w tej sytuacji.

Na początku ustalmy jedno – czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje.

To czynność jednostronna upoważniająca pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. Wyróżniamy:

  • pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu
  • pełnomocnictwo rodzajowe obejmujące umocowanie
    do określonego rodzaju czynności
  • pełnomocnictwo szczególne obejmujące umocowanie
    do konkretnej czynności

Każde z nich łączą podstawowe elementy treści pełnomocnictwa, tj. Kto, Komu, do jakiej czynności daje pełnomocnictwo.

Ogólne

Pojęcie czynności zwykłego zarządu często się w prawie powtarza, ale nie zostało nigdzie zdefiniowane. Uważa się, że są to czynności związane z podejmowaniem zwykłych, bieżących działań związanych z przedmiotem majątkowym. Literatura na podstawie orzecznictwa SN wskazuje, że są to czynności zmierzające do zachowywanie mienia i osiąganie z niego korzyści.

Np. pełnomocnictwo ogólne do zarządzania motocyklem, czy samochodem, będzie obejmowało czynności zwykłego zarządu, takie jak dokonywanie drobnych napraw, wymianę płynów, opon, przegląd techniczny, etc.

Pełnomocnictwo ogólne udzielamy w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

Rodzajowe

Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju. Można nim upoważnić pełnomocnika do dokonywanie określonych czynności, ale nie ograniczonych liczbowo, tzn. nie ma zamkniętego katalogu. Mogą obejmować czynności zwykłego zarządu, jak też mogą wykraczać poza ten zakres.

Np. pełnomocnictwo rodzajowe do przygotowania motocykla do sprzedaży.

Nie jest wymagana forma szczególna pełnomocnictwa, jednak dla celów dowodowych, lepiej je udzielić na piśmie.

Szczególne

Wskazujemy w nim, jakie konkretne czynności mogą być wykonane. Może to być zarówno jedna, jak i kilka czynności. Ważne jednak, że ta liczba musi być wskazana – w przeciwnym wypadku będzie to pełnomocnictwo rodzajowe.

Np. pełnomocnictwo do sprzedaży motocykla.

Nie jest wymagana forma szczególna, ale tak jak przy pełnomocnictwie rodzajowym, lepiej je udzielić na piśmie dla celów dowodowych.

Forma szczególna jest wymagana tylko wtedy, gdy do ważności czynności prawnej objętej pełnomocnictwem, potrzebna jest szczególna forma, wówczas pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (np. sprzedaż nieruchomości – wymaga aktu notarialnego, więc i pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone przed notariuszem).

Kilku pełnomocników?

Możesz ustanowić kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania. Jeśli nie postanowisz  inaczej udzielając pełnomocnictwa, każdy z nich będzie mógł działać samodzielnie w zakresie każdej czynności, do której został umocowany.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie, co do zasady. Wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, i znowu – co do zasady.

Pełnomocnictwo od pełnomocnika dla kolejnego pełnomocnika?

Tak, to możliwe, jest to tzw. pełnomocnictwo substytucyjne. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, gdy taka możliwość wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Np. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.


Podstawa prawna:
Art. 98 – 107 Kodeks cywilny
Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II

 

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć o swoje prawa!prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.